ΙΕΚ - Φροντιστήρια

Σελίδες Αποτελεσμάτων:  1  Εμφάνιση 1 ως 26 (από 26 προϊόντα)

Σε όλες τις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

601. Μητρώο Καταρτιζομένων ΙΕΚ 100φ 601. Μητρώο Καταρτιζομένων ΙΕΚ 100φ 69.00€ Άμεση Αγορά
602. Μητρώο Καταρτιζομένων ΙΕΚ 200φ 602. Μητρώο Καταρτιζομένων ΙΕΚ 200φ 88.00€ Άμεση Αγορά
603. Ευρετήριο Μητρώου 603. Ευρετήριο Μητρώου 17.00€ Άμεση Αγορά
604. Βιβλία Ύλης ΙΕΚ 604. Βιβλία Ύλης ΙΕΚ 4.50€ Άμεση Αγορά
605. Βιβλία Φοίτησης ΙΕΚ 605. Βιβλία Φοίτησης ΙΕΚ 2.90€ Άμεση Αγορά
606. Ημερήσια Δελτία Απουσιών ΙΕΚ 606. Ημερήσια Δελτία Απουσιών ΙΕΚ 3.90€ Άμεση Αγορά
607. Ημερήσια Δελτία Απουσιών ΙΕΚ Αυτογραφικά 607. Ημερήσια Δελτία Απουσιών ΙΕΚ Αυτογραφικά 4.30€ Άμεση Αγορά
608. Ατομικά Δελτία ΙΕΚ 608. Ατομικά Δελτία ΙΕΚ 0.45€ Άμεση Αγορά
609. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής 609. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής 17.00€ Άμεση Αγορά
610. Βιβλίο Φοιτώντων Μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων 50φ 610. Βιβλίο Φοιτώντων Μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων 50φ 8.50€ Άμεση Αγορά
611. Βιβλίο Φοιτώντων Μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων 100φ 611. Βιβλίο Φοιτώντων Μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων 100φ 17.00€ Άμεση Αγορά
612. Βιβλίο Απουσιών και Ύλης Φροντιστηρίου 612. Βιβλίο Απουσιών και Ύλης Φροντιστηρίου 4.20€ Άμεση Αγορά
613. Βιβλίο Μητρώου Σπουδαστών 25Χ35 50φ 613. Βιβλίο Μητρώου Σπουδαστών 25Χ35 50φ 21.00€ Άμεση Αγορά
614. Βιβλίο Μητρώου Σπουδαστών 25Χ35 100φ 614. Βιβλίο Μητρώου Σπουδαστών 25Χ35 100φ 26.00€ Άμεση Αγορά
615. Βιβλίο Πτυχίων 615. Βιβλίο Πτυχίων 17.00€ Άμεση Αγορά
616. Βιβλίο Διπλωμάτων 616.  Βιβλίο Διπλωμάτων 17.00€ Άμεση Αγορά
617. Βιβλίο Μηχανημάτων 617.  Βιβλίο Μηχανημάτων 17.00€ Άμεση Αγορά
618. Βιβλίο Εργαλείων (βραχείας διάρκειας) 618.  Βιβλίο Εργαλείων (βραχείας διάρκειας) 17.00€ Άμεση Αγορά
619. Βιβλίο Εργαλείων (μακράς διάρκειας) 619.  Βιβλίο Εργαλείων (μακράς διάρκειας) 17.00€ Άμεση Αγορά
620. Βιβλίο Στρατολογίας 620. Βιβλίο Στρατολογίας 17.00€ Άμεση Αγορά
621. Ατομικός Υπηρεσιακός Φάκελος (με υποφακέλους) 621. Ατομικός Υπηρεσιακός Φάκελος (με υποφακέλους) 12.00€ Άμεση Αγορά
622. Φάκελοι Διαγωνισμών Όρθιοι 622. Φάκελοι Διαγωνισμών Όρθιοι 0.20€ Άμεση Αγορά
623. Φάκελοι Διαγωνισμών Πλάγιοι 623. Φάκελοι Διαγωνισμών Πλάγιοι 0.20€ Άμεση Αγορά
624. Κόλλες Διαγωνισμού (1000 τεμ/έντυπες) 624. Κόλλες Διαγωνισμού (1000 τεμ/έντυπες) 42.00€ Άμεση Αγορά
625. Διαβιβαστικά Μπλοκ ριγέ 625. Διαβιβαστικά Μπλοκ ριγέ 8.00€ Άμεση Αγορά
626. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένου ΙΕΚ 626. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένου ΙΕΚ 6.00€ Άμεση Αγορά

Σελίδες Αποτελεσμάτων:  1  Εμφάνιση 1 ως 26 (από 26 προϊόντα)

Σε όλες τις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.