70.00€

205. Αριθμητήριο μικρό σχήμα 100 πλαστικών σφαιριδίων

Ύψος : 100 εκ.
Πλάτος : 70 εκ.
Κριτικές