16.00€

1003. Πυρηνική Σχάση

Διάσπαση Ουρανίου - Αλυσιδωτή αντίδραση Διάσταση 0.70Χ1.00
Κριτικές