15.80€

Οδηγός Αθήνας (τόμος Α)

230 χάρτες σε μέγεθος 14,5 x 20,5 cm που συνοδεύονται με καταλόγους οδών, πλατειών, δημόσιων υπηρεσιών, νοσοκομείων, ξενοδοχείων κλπ με διευθύνσεις και τηλέφωνα. Εκδοση: 29η
Κριτικές