57.00€

Ευρώπης Πολιτικός
πλαστ/μένος

Με χοντρή πλαστικοποίηση τύπου ταυτότητας.
Διάσταση 1.40Χ1.50
Κριτικές