24.00€

Ευρώπης Πολιτικός μικρός
πλαστ/μένος

Με χοντρή πλαστικοποίηση τύπου ταυτότητας.
Διάσταση 1.00Χ0.70
Κριτικές