25.00€

507. Σκελετός μικρός 46 εκ.

Πρόπλασμα ανθρώπινου σκελετού σε μικρή κλίμακα
Ύψος 46 εκ.
Κριτικές