23.00€

206. Σειρά πλαστικών μαζών 80 τεμαχίων

Η σειρά αποτελείται από:
40 τεμ. του ενός γραμμαρίου - 40 * 1γρ
20 τεμ. των πέντε γραμμαρίων - 20 * 5γρ
10 τεμ. των δέκα γραμμαρίων - 10 * 10γρ
10 τεμ. των είκοσι γραμμαρίων - 10 * 20γρ
Κριτικές