62.00€

204. Αριθμητήριο μικρό σχήμα 100 ξύλινων σφαιριδίων

Ύψος : 36 εκ.
Πλάτος : 59 εκ.
Κριτικές