16.00€

802. Πολλαπλασιασμός Κυττάρου

Αμίτωση (Μητρικό κύτταρο - Θυγατρικά κύτταρα - Ανάφαση - Τελόφαση)
Μίτωση (Μεσόφαση - Πρόφαση - Μετάφαση - Τελόφαση)
Διάσταση: 0.70Χ1.00
Κριτικές