16.00€

803. Γένεση των οργανισμών

Άνευ Γενών - Πολλαπ/σμός με σπόρους σε φυτά χωρίς άνθη
Διά Γενών - Πολλαπ/σμός με αναπαραγωγικά κύτταρα
Διάσταση: 0.70Χ1.00
Κριτικές